Joseph Sikora

Joseph Sikora as Tommy Egan (courtesy of Power Starz)